STANOVANJA


Zasnova stavbe je nizko grajena štiridelna struktura, ki sledi karakteristikam terena, kar pomeni, da se deli objekta enakomerno zamikajo po višini v rastru, ki sledi naklonu vzpenjanja. Raster se ujame z zamikom za pol etaže. Na mestu ob parcelni meji, kjer stoji historični steklenjak, se objekt zamakne tudi po horizontalnem obodu, s čimer se »umakne« steklenjaku, hkrati pa ga vklopi v novo ustvarjen prostor.